Labradorit

Labradorit är en andlig sten som stärker din intuitionen och utvecklar  dina andliga gåvor. En mycket beskyddande sten. Stärker och skyddar  auran från energi läckage. Den bistår dig vid förändringar.